Babica - Dedek

Domov      
           

  Ujemimo sonceKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel.št.: 04/50-60-220
Faks:  04/620-22-00
 
E-pošta: info@ra-sora.si
Spletna stran: www.ra-sora.si 

 
 
 

Projekt: Izkoriščanje sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode
Akronim projekta: Ujemimo sonce
 
Program: LEADER
 
Nosilec: Razvojna agencija Sora d.o.o
 
Projektni partnerji: Radio Sora d.o.o
 
Financerji: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železniki
 
Čas izvajanja: januar - avgust 2010
 
Več o projektu: tukaj

 

Ključen rezultat projektnih aktivnosti je poleg aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v projekt, 24 investicij v izrabo sončne energije oz. 24 izvedenih samogradenj sončnih sprejemnikov na Škofjeloškem, kar pomeni, da je 24 interesentov, razdeljenih v 3 skupine samograditeljev, ob sodelovanju z ostalimi člani skupin in ob pomoči Gradbenega instituta izdelalo skupno 119 sončnih sprejemnikov oz. vzpostavilo ali še bo vzpostavilo delovanje 24 solarnih sistemov za ogrevanje vode z vsaj polovico manjšim finančnim vložkom, kot bi bil ob nakupu celotnega sistema.

KAKO JE POTEKALO NJIHOVO DELO IN KAKO SE IZDELA SONČNE SPREJEMNIKE V SAMOGRADNJI SI LAHKO POGLEDATE NA SPODNJIH FOTOGRAFIJAH:

   
 razdelitev materiala, potrebnega za samogradnjo  delo skupine v Poljanski dolini
   
 oblikovanje bakrenih cevi  
   
 nameščanje bakrenih cevi na pločevino  
   
 lotanje cevi na pločevino  
   
 barvanje sprejemnikov  priprava ostrešja - nabijanje desk
   
 prekrivanje s folijo  izdelava lesenega ogrodja
   
 nameščanje kamene volne in barvanje  umeščanje sprejemnikov v izdelano ogrodje
   
 umeščanje sprejemnikov  povezava sprejemnikov s cevmi
   
 lotanje cevi k sprejemnikom  nameščanje nosilcev
   
 nameščenje gume  prekrivanje s steklom

 In v zaključni fazi - zmontirani sprejemniki v strehah

 
 

 

 


   
 
  Projekti
Dedek Jaka & Babica Jerca
 Dedek Jaka & Babica Jerca
LAS loškega pogorja
 LAS loškega pogorja
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Energetski forum
 Energetski forum
Naravoslovni dnevi na podeželju
 Naravoslovni dnevi na podeželju
Partnerstvo dobrot brez meja
 Partnerstvo dobrot brez meja
Razvojna agencija Sora
 Razvojna agencija Sora