Babica - Dedek

Domov      
           

  Vključitev v blagovno znamkoKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel.št.: 04/50-60-220
Faks:  04/620-22-00
 
E-pošta: info@ra-sora.si
Spletna stran: www.ra-sora.si 

 
 
 

Razvojna agencija Sora 1× letno (predvidoma v maju) objavi Javno povabilo za vključitev novih izdelkov in novih ponudnikov v blagovno znamko Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. 

 
Uporabnik blagovne znamke je lahko kmet, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in osebnega dopolnilnega dela, samostojni podjetnik ter druga mikro in mala podjetja, kmetijska ali razvojna zadruga in društvo, če izpolnjuje v pravilniku o pogojih podeljevanja blagovne znamke določene kriterije, ki jih izkazuje z vlogo na omenjeni razpis.
 
Pogoji za vključitev se razlikujejo po posameznih izdelčnih spletih oz. vrstah izdelkov, navajamo le ključne in sicer:
 
Ø      Visoka kakovost izdelka, ki se odraža z visokimi ocenami na senzoričnih ocenjevanjih (Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, Biotehniški center Naklo, Biotehniška fakulteta)
Ø      Produkti morajo biti pridelani oz. izdelani na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
Ø      Osnovna surovina mora biti pridelana na tradicionalen način in na območju naših štirih občin, razen izjemoma, v kolikor je izdelek možno šteti kot tradicionalen izdelek, ki že v preteklosti ni bil vezan na surovino s tega območja
Ø      Uporabnik blagovne znamke lahko surovino dokupi, vendar le na tem območju, surovina pa mora biti po načinu pridelave enaka uporabnikovi
Ø      Za prodajo teh izdelkov morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi potrebni za trženje izdelkov (registracija dejavnosti)
Ø     Za pekovske izdelke in sadne izdelke je določena enotna embalaža, zato blagovno znamko uporabljamo v povezavi s to embalažo

 

Kaj lahko uporabniki z vključitvijo pridobijo?

  • brezplačna izobraževanja
  • možnost uporabe embalaže, logotipa in promocijskih materialov
  • pomoč pri promociji in trženju izdelkov blagovne znamke
  • svetovalna podpora

Za več informacij o postopkih in pogojih vključitve v blagovni znamki lahko pokličete na 04/ 50 60 225 ali pišete na e-naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si.

Javno povabilo je bilo v letošnjem letu objavljeno 26.5.2017, do zaključka javnega povabila, do 29.6.2017 smo prejeli 9 vlog za 17 novih predlaganih izdelkov. Komisija za blagovni znamki je dodelila pravico do uporabe znamke 7 obstoječim in 1 novemu ponudniku za vseh 17 izdelkov.


   
 
  Projekti
Dedek Jaka & Babica Jerca
 Dedek Jaka & Babica Jerca
LAS loškega pogorja
 LAS loškega pogorja
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Energetski forum
 Energetski forum
Naravoslovni dnevi na podeželju
 Naravoslovni dnevi na podeželju
Partnerstvo dobrot brez meja
 Partnerstvo dobrot brez meja
Razvojna agencija Sora
 Razvojna agencija Sora