Babica - Dedek

Domov      
           

  Podeželsko razvojno jedroKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel.št.: 04/50-60-220
Faks:  04/620-22-00
 
E-pošta: info@ra-sora.si
Spletna stran: www.ra-sora.si 

 
 
 

 

Projekt: Delovanje podeželskega razvojnega jedra
 
Nosilec: Razvojna agencija Sora d.o.o
 
Financerji: Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
 
Čas izvajanja: 2007 - 2014
 
Več o projektu: v nadaljevanju

 


Podeželsko razvojno jedro zagotavlja potrebno podporo posameznim projektom in posameznim nosilcem dejavnosti predvsem na področju informiranja in motiviranja okolja, pridobivanja potrebnih znanj za opravljanje posamezne dejavnosti, razvoja in zagotavljanja kvalitete izdelkov in storitev, trženja produktov ter strokovne pomoči posameznikom ali skupini pri realizaciji podjetniške ideje.

 
Ključne aktivnosti projekta so:
-        Razvoj blagovnih znamk (spodbujanje novih ponudnikov, oblikovanje produktov, izobraževanje uporabnikov blagovnih znamk)
 
-        Vzdrževanje blagovnih znamk (podpora obstoječim nosilcem, nakup in posredovanje embalaže, nadzor nad uporabo blagovne znamke)
 
 -        Promocija blagovnih znamk (spletne strani, predstavitve preko medijev, na prireditvah, predstavitve za podjetja)
 
-       Trženje blagovnih znamk (izvedba tržnic kmetijskih pridelkov in izdelkov, trženje v okviru turistične ponudbe, trženje v okviru poslovnih daril)

 


   
 
  Projekti
Dedek Jaka & Babica Jerca
 Dedek Jaka & Babica Jerca
LAS loškega pogorja
 LAS loškega pogorja
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Energetski forum
 Energetski forum
Naravoslovni dnevi na podeželju
 Naravoslovni dnevi na podeželju
Partnerstvo dobrot brez meja
 Partnerstvo dobrot brez meja
Razvojna agencija Sora
 Razvojna agencija Sora