Babica - Dedek

Domov      
           

  Razvoj na ŠkofjeloškemKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel.št.: 04/50-60-220
Faks:  04/620-22-00
 
E-pošta: info@ra-sora.si
Spletna stran: www.ra-sora.si 

 
 
 

Škofjeloško podeželje je bogata zakladnica naravne in kulturne dediščine, tradicionalnih in novih znanj ter delavnih ljudi. Ti potenciali so osnova, na podlagi katere je možno ustvarjati nova delovna mesta, nove dejavnosti in ohranjati kvaliteto življenja na podeželju.

 
Za območje, ki meri dobrih 51.000 ha, je značilna izredna razgibanost terena in razpršena poselitev območja s težjimi pridelovalnimi pogoji. Glavni razvojni problemi območja so poleg razpršene poselitve tudi upadanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, zaraščanje kmetijskih površin in slabe prometne povezave z glavnim mestom.
 
Kljub temu smo podeželje spoznali kot potencial, ki nudi številne priložnosti za razvoj in najvišjo kvaliteto življenja. S to mislijo smo se tudi lotili razvoja podeželja na Škofjeloškem.
 
 
 
S sprejemom Razvojnega programa za gorsko-višinsko območje v letu 1991, je bil narejen prvi korak k načrtnemu razvoju podeželja na Škofjeloškem. Po prvih uspešnih vzorčnih projektih so v letu 2001 občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri sprejele skupni Razvojni program podeželja, ki je začrtal skupne smernice razvoja do leta 2006.
 
V juniju 2006 je bil izdelan in sprejet Razvojni program podeželja (RPP) za programsko obdobje 2007-2013 in je podlaga za nadaljevanje usklajenega dela pri razvoju podeželja na območju navedenih občin na Škofjeloškem ter podlaga za iskanje sredstev na različnih razpisih.
 
Na osnovi tega programa  pa je bila izdelana tudi Lokalna razvojna strategija LAS loškega pogorja za obdobje 2007 - 2013, v letu 2015 je bila pripravljena in s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS potrjena Strategija lokalnega razvoja 2014 - 2020.  
 
Glavni rezultati dosedanjih razvojnih aktivnostih so:
  
              
 
   
Skupne usmeritve, opredeljene v navedenih razvojnih programih, razvojno sodelovanje med institucijami in lokalnimi prebivalci obrodijo rezultate, ki začrtajo nove razvojne priložnosti.
 
 
Veseli bomo vašega sodelovanja, novih pobud in novih projektnih idej za še uspešnejši razvoj škofjeloškega območja!
 
 
Več o razvojnih programih si lahko preberete tukaj.
Več o LAS loškega pogorja je na voljo tukaj.

 


   
 
  Projekti
Dedek Jaka & Babica Jerca
 Dedek Jaka & Babica Jerca
LAS loškega pogorja
 LAS loškega pogorja
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Energetski forum
 Energetski forum
Naravoslovni dnevi na podeželju
 Naravoslovni dnevi na podeželju
Partnerstvo dobrot brez meja
 Partnerstvo dobrot brez meja
Razvojna agencija Sora
 Razvojna agencija Sora